• תעריף נמוך במיוחד ללקוחות זהירים
• תיקון הרכב במרכזי שירות מורשים טויוטה
• תיקון הרכב בחלפים מקוריים טויוטה
• כיסוי בלעדי לשבר שמשות מקוריות טויוטה
• תנאי פוליסה מורחבים ללא תוספת פרמיה
• אפשרות לרכישת ביטול השתתפות עצמית
נבנה ע"י WebEmpire